Relacje inwestorskie – informacje dla akcjonariuszy Pets Diag S.A. o bieżących sprawach spółki

Tutaj znajdziesz:
– Statut i Dane Spółki
– Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W najbliższym czasie:
– Komunikaty Zarządu
– Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
– Aktualności ze Spółki

Zawiadomienie o przekształceniu Spółki 

Szanowni Akcjonariusze, z dniem 15.01.2024 r. nastąpiło przekształcenie Spółki Akcyjnej Pets Diag S.A. z siedzibą w Katowicach w Prostą Spółkę Akcyjną Pets Diag P.S.A. w Katowicach. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przekształcenia Spółki Akcyjnej Pets Diag S.A. w Prostą Spółkę Akcyjną Pets Diag P.S.A.

z poważaniem,

Marcin Maciąg, CEO Pets Diag S.A.

15.01.2024

II Zawiadomienie o zgromadzeniu w celu przekształcenia Spółki Pets Diag S.A.

Szanowni Akcjonariusze Pets Diag S.A.,

informujemy, iż podjęte zostały działania mające na celu przekształcenie Spółki Przekształcanej w spółkę przekształconą pod firmą Pets Diag prosta spółka akcyjna. Podjęcie uchwały w tej sprawie przewidziane jest na dzień 15 listopada 2023 r. w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentami.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać, pisząc na adres: inwestor@petsdiag.com

z poważaniem,

Marcin Maciąg, CEO Pets Diag S.A.

27.10.2023

I Zawiadomienie o zgromadzeniu w celu przekształcenia Spółki Pets Diag S.A.

Szanowni Akcjonariusze Pets Diag S.A.,

informujemy, iż podjęte zostały działania mające na celu przekształcenie Spółki Przekształcanej w spółkę przekształconą pod firmą Pets Diag prosta spółka akcyjna. Podjęcie uchwały w tej sprawie przewidziane jest na dzień 15 listopada 2023 r. w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentami.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać, pisząc na adres: inwestor@petsdiag.com

z poważaniem,

Marcin Maciąg, CEO Pets Diag S.A.

13.10.2023

Dane spółki

PETS DIAG PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach przy ulicy Lubiny 10 C, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0001074590, NIP: 6342963590, REGON: 383731860, z kapitałem akcyjnym w wysokości 165 262,30 zł.

Adres korespondencyjny:
Pets Diag Prosta Spółka Akcyjna
ul. Lubiny 10C
40-582 Katowice

Poniżej dostępny jest dokument ofertowy dotyczący akcji serii B Spółki.

Dokumenty ofertowe

Statut spółki

Zarząd

Założyciel i Prezes Zarządu, Marcin Maciąg
Pomysłodawca i współtwórca Pets Diag. Projektu, w którym miłość do zwierząt łączy ze swoim kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z branży zdrowia i suplementacji. Prezes zarządu laboratorium Lifeline Diag, które znalazło się w grupie kilku międzynarodowych laboratoriów specjalizujących się w analizie pierwiastkowej włosa.

Skład Rady Nadzorczej

Bohuslaw Dudzik

Piotr Kupczak

Tomas Kwolek

Masz pytanie? Skorzystaj z maila dedykowanego akcjonariuszom:
inwestor@petsdiag.com
Z przyjemnością odpowiemy na Twoją wiadomość!

Informacja o przekształceniu spółki 27.12.2021