INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że w dniu 27.12.2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Pets Diag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w spółkę Pets Diag Spółka Akcyjna.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000936000).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Oznacza to, że Pets Diag Spółkę Akcyjną dotyczą wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki Pets Diag Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktualne dane spółki:
Pets Diag Spółka Akcyjna
ul. Lubiny 10C
40-582 Katowice

NIP 6342963590
Regon 383731860
KRS 0000936000

Adres korespondencyjny:
Pets Diag Spółka Akcyjna, ul. Lubiny 10 C, 40-582 Katowice.
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.