Regulamin korzystania z Panelu Pets Diag S.A.

 1. Osoba, która wykonała co najmniej jedno badanie analizy pierwiastkowej sierści EHAA w LifelineDiag Sp. z o.o., ma prawo do korzystania za pośrednictwem strony internetowej www.petsdiag.com z Panelu PetsDiag posiadającego funkcjonalności określone w niniejszym regulaminie.
 2. Do korzystania z Panelu PetsDiag upoważnia wynik badania, który użytkownik otrzymuje po wykonaniu badania przez Lifeline Diag Sp. z o.o. Przed lub po otrzymaniu wyniku należy założyć konto do Panelu PetsDiag na stronie www.petsdiag.com.
 3. Założenie konta na Panelu PetsDiag wymaga podania loginu, którym jest adres e-mail, który użytkownik podał w ankiecie wchodzącej w skład zestawu niezbędnego do wykonania badania oraz dowolnie wybranego przez użytkownika hasła. Link aktywujący konto wysłany jest na adres e-mail podany w ankiecie, o której mowa powyżej.
 4. Logowanie do Panelu PetsDiag wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu oraz hasła.
 5. Użytkownik po zalogowaniu do Panelu PetsDiag ma możliwość:
 1. uzyskania podglądu swoich danych wprowadzonych do systemu
 2. zobaczenia wyniku wykonanego badania/badań EHAA
 3. zamówienia pisemnej interpretacji wyniku
 4. rozmawiania na temat swojego wyniku z konsultantem Lifeline Diag Sp. z o.o.
 5. dodawania wyników innych badań niż EHAA.
 6. otrzymywania spersonalizowanych wskazówek dotyczących zmian żywieniowych czy suplementacji g. otrzymywania szczególnych zaleceń dietetycznych
 1. Podane przez konsultanta zalecenia mają charakter informacyjny, a o ich stosowaniu użytkownik sam podejmuje decyzję. Zalecenia te oparte są wyłącznie na dostarczonych przez użytkownika informacjach, w związku z tym istnieje ryzyko, że konsultant Lifeline Diag Sp. z o.o. nie otrzyma wszystkich potrzebnych informacji, w skutek czego podane zalecenia będą niekompletne. Mając powyższe na uwadze Lifeline Diag Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowanych zaleceń.
 2. Lifeline Diag Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane w Panelu PetsDiag przez osoby trzecie przy użyciu loginu oraz hasła, który został nienależycie zabezpieczony przez jego właściciela. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy bezzwłocznie zgłosić zdarzenie Lifeline Diag Sp. z o.o. kontaktując się telefonicznie 533 356 340 lub mailowo office@petsdiag.com. Po identyfikacji danych użytkownika zostanie zablokowany dostęp do jego Panelu PetsDiag.
 3. Lifeline Diag Sp. z o.o. zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez użytkownika w sposób zgodny z wymogami prawa oraz polityką bezpieczeństwa informacji Lifeline Diag Sp. z o.o.
 4. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie www.petsdiag.com
 5. Bezpieczne logowanie do Panelu PetsDiag Lifeline Diag Sp. z o.o. zapewnia wyłącznie strona internetowa www.petsdiag.com. Zarejestrowany użytkownik każdorazowo powinien upewnić się czy podany w oknie przeglądarki adres internetowy jest prawidłowy. Do logowania nie należy korzystać z linków przesłanych mailem oraz aplikacji nieautoryzowanych przez Lifeline Diag Sp. z o.o.
 6. Lifeline Diag Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie narzędzia informatyczne umożliwiające połączenie z Panelem PetsDiag, które nie są przez nią autoryzowane. Zalecamy nie korzystanie z tego typu narzędzi do połączeń, ponieważ mogą one stanowić próbę wyłudzenia loginu czy hasła dostępu użytkownika, a w konsekwencji umożliwić dostęp do podanych danych przez osoby nieuprawnione.