Q&A – kiedy nie ma mnie w stajni

Czy obsadzenie pastwiska wierzbą, brzozą czy może innymi roślinami (jeśli tak to jakimi) wspomogłoby pozyskanie przez konie włókna (bez cukru)?

Tak. Brzoza i dobrze rozrośnięta wierzba stanowią doskonałe źródło włókna dla koni, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Jest to czas, kiedy konie chętnie skubią gałęzie, bardzo często również głogu, jeżyny i kolcolistu. Wszystkie te gatunki trzeba chronić, gdy są młode, aby dać im czas by wystarczająco wzrosnąć. Rola wykorzystania gałęzi drzew w diecie koni jest ciągle badana. Dotychczasowe wnioski pochodzą głównie z obserwacji zachowania dzikich koni.

Czy naturalny wypas jest polecany koniom sportowym np. skokowym? Czy sposób użytkowania takich koni i ich predyspozycje nie mają znaczenia?

Ten rodzaj utrzymania koni dotyczy każdego osobnika. Naturalny wypas pomagaliśmy wdrażać w przeróżnych stajniach, łącznie z bardzo prestiżową i szanowaną stajnią w Australii.

Jakie będą najlepsze ćwiczenia z ziemi dla 2-letniego konia któremu przeskakuje rzepka? Czy żywienie po odsadzeniu mogło spowodować szybki wzrost konia i problemy z rzepką?

W większości przypadków przeskakiwanie rzepki ma związek z rozmiarem konia i jego hipermobilnością. Jeśli koń jest wysoki lub hipermobilny bądź posiada obie cechy równocześnie, to przechyla miednicę za bardzo pod siebie, jako kompensację w utrzymaniu postawy. Zmiana ukątowania miednicy, kolana i stawu skokowego może powodować zwichnięcie rzepki. Szybki wzrost poprzez zbyt energetyczną paszę może być przyczyną, ale powód może być również genetyczny. Ten młody koń potrzebuje zabiegów z powięzią i pracy w ręku w równowadze pionowej, aby pomóc mu unieść kłąb i spłaszczyć okolicę lędźwiową. Ze względu na bardzo młody wiek, trenuj z nim tylko przez 10 minut 3-4 razy w tygodniu. Głównie w kłusie, ale także w galopie.

Jakie ćwiczenia powięzi wykonywać, gdy koń dębuje tuż przed samym skokiem odmawiając jego wykonania?

Na początek koń potrzebuje manipulacji powięziowej. W ten sposób zniesione są napięcia i można zacząć „trenować” powięź. Najlepszy trening to ruch w pionowej równowadze z dobrym rytmem. Nie ma specyficznego ćwiczenia. Można również włączyć galopy w równowadze w terenie, które mogą bardzo pomóc.