Dlaczego wynik EHAA należy skonsultować
ze specjalistą?

Ponieważ wykazane w wyniku poziomy i proporcje makro- i mikroelementów oraz pierwiastków toksycznych należy interpretować, uwzględniając rasę psa, jego płeć, wiek, ogólny stan zdrowia, a także rodzaj przyjmowanej karmy i stosowanej suplementacji.

Dlatego wszystkim naszym pacjentom zapewniamy wsparcie dietetyka zwierzęcego, który na podstawie wyniku EHAA, udzieli ich właścicielom niezbędnych wskazówek i ustali optymalną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb dietę i suplementację.

Konsultacja wyniku EHAA jest bezpłatna* i odbywa się drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem komunikatora skype. Dzięki temu, z naszych usług może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania.

Nasz ekspert

Konsultując wynik EHAA, uzyskasz cenne informacje i wskazówki żywieniowe od wykwalifikowanego specjalisty w dziedzinie dietetyki zwierzęcej. Porad udziela dr Olga Lasek

Dr inż. Olga Lasek – pracownik naukowo–dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Rolniczym prowadzi od 2006 roku, najpierw jako praktykę doktorancką oraz nieprzerwanie od 2011 roku jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Żywienia Dietetyki Zwierząt.

Dr Olga Lasek jest koordynatorem przedmiotów na kierunkach: Zootechnika, Biologia stosowana, Bioinżynieria zwierząt, Biotechnologia stosowana oraz Weterynaria. Koordynowane przedmioty to: Żywienia psów i kotów, Felinologia, Żywienie zwierząt egzotycznych, Żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, Żywienie zwierząt laboratoryjnych, Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych, Zwierzęta egzotyczne, Chów i hodowla ssaków egzotycznych oraz Żywienie zwierząt i Dietetyka.

Zainteresowania naukowe dr Olgi Lasek dotyczą przede wszystkim żywienia zwierząt monogastrycznych głównie psów, kotów, ptaków i zwierząt egzotycznych, szczególnie mikroflory przewodu pokarmowego, roli włókna w żywieniu zwierząt monogastrycznych, wpływu żywienia psów różnymi sposobami na ich kondycję oraz wydolność, jak również optymalizacji żywienia zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz organizacji bazy paszowej w ZOO.

Dr Olga Lasek w badaniach naukowych wykorzystuje techniki in vivo (badania strawnościowe, markery biologiczne) oraz in vitro (enzymatyczne, gaz test) do oceny poprawności żywienia. Jest współautorką licznych prac oryginalnych, monografii i rozdziału w podręczniku akademickim oraz doniesień na konferencje. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach, sympozjach i seminariach oraz organizowała wiele konferencji naukowych z cyklu nauka-praktyce z zakresu żywienia zwierząt.

Co musisz wiedzieć:

 

Konsultacja wyniku EHAA jest bezpłatna*. Po każdorazowym wykonaniu badania, nabierasz prawa do odbycia rozmowy z naszym ekspertem.

Konsultacja trwa 45 minut, podczas których nasz ekspert udzieli niezbędnych wskazówek i odpowie na pytania dotyczące wyniku.

Po konsultacji, zakładka INFORMACJE na Twoim koncie użytkownika PetsDiag, zostanie uzupełniona o zalecenia, mające na celu dobór najlepszej diety i suplementacji.

Umawiając się na konsultację, wyrażasz zgodę na przekazanie wyniku EHAA naszemu ekspertowi, co umożliwi mu jego szczegółowe omówienie.

Konsultacji udzielamy wyłącznie pacjentom, którzy wykonali badanie EHAA.

Rejestracja na konsultacje

Na konsultację umówisz się pod nr telefonu: 533 356 340 (w godzinach od 8:00 do 16:00)
lub za pośrednictwem terminarza on-line, dostępnego po zalogowaniu na konto użytkownika PetsDiag.

 

*Właściciel psa nie ponosi kosztów pierwszej konsultacji wyniku EHAA. Druga i każda kolejna konsultacja tego samego wyniku EHAA jest odpłatna, a jej koszt wynosi 99 zł. Aby skorzystać z kolejnej bezpłatnej konsultacji, należy zgłosić się na nią z nowym wynikiem badania EHAA.

Najwyższy standard

diagnostyki i żywienia zwierząt

WIĘCEJ o badaniu EHAA

Newsletter

otrzymuj informacje o promocjach oraz na temat zdrowia Twojego psa