Jedyna taka konferencja, która skupia się na potrzebach bytowych koni. Dla właścicieli koni zawiera cenne wiadomości z zakresu organizacji stajni oraz pięlegnacji pastwisk. Wiemy jak kluczową rolę w życiu koni pełni zaspokojenie potrzeb fizjologicznych jak żywienie, ruch i kontakty z innymi członkami stada. Zapewnienie takich warunków stanowi nie lada wyzwanie w naszych czasach, ale podpowiemy jak to zrobić w dodatku uwzględniając tak bardzo istotną kwestię jak ochronę ekosystemu.

Plan spotkania:

17:00 – 17:05

Powitanie

17:05 – 17:45

Pozostałe 23 godziny – Stuart Myers, Equicentral System, UK

 • Sposoby na poprawę warunków życia koni i zagospodarowania czasu, który spędzają bez człowieka, czyli ok. 23 godzin każdej doby.
 • Korzyści dla właścicieli koni i ziemi wynikające z takich ulepszeń.
 • Proste zmiany prowadzące do znacznej poprawy warunków życia koni. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie potrzeb konia. A zatem: co zmienić i jak?

17:45 – 18:25

Porównanie różnych systemów wypasu – Jane Myers, Equicentral System, UK

 • Analiza różnych systemów wypasu, np. wypas stały na jednym pastwisku, wypas ograniczony czasowo czy wypas rotacyjny.
 • Wpływ ww. systemów zarówno na konie jak i na ziemię, na której są wypasane.

18:25 – 18:40

Sesja pytań

18:40 – 18:50

Przerwa

18:50 – 19:35

Co się dzieje w brzuchu Twojego konia i dlaczego jest to ważne? – Karin Leibbrandt DVM, 4 Dimension Dressage, NL

 • Wpływ żywienia i problemów układu trawiennego na trening i postawę konia.
 • Znaczenie zdrowych powięzi dla prawidłowej postawy i satysfakcjonującego treningu.
 • Wpływ żywienia i ruchu na stan powięzi.
 • Bezpośredni związek układu trawiennego z mózgiem.
 • Naturalne potrzeby konia będącego w treningu.

19:35 – 19:50

Sesja pytań

19:50 – 20:35

Utrzymanie łąk i pastwisk dla koni cz.1 – dr hab. inż. Wojciech Szewczyk, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Agroekologii i Produkcji Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy Kraków, PL

20:35 – 20:45

Przerwa

20:45 – 21:30

Utrzymanie łąk i pastwisk dla koni cz.2 – Dr inż. Jacek Kostuch, starszy specjalista, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, PL

 • Rodzaje (klasyfikacje) gleb i ocena ich przydatności do zakładania łąk i pastwisk (pobieranie próbek, badanie gleby, interpretacja wyników analizy).
 • Plonowanie łąk i pastwisk dla koni.
 • Metody szacowania wielkości oraz jakości plonów z łąk i pastwisk w praktyce.
 • Metody optymalizacji wydajności jakości użytków zielonych (racjonalizacja użytkowania, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne).
 • Metody regeneracji użytków zielonych – zachowawcza, półradykalna, radykalna.
 • Jak dobrać materiał siewny – w tym pozyskiwanie nasion „z natury”.
 • Przyjazne dla środowiska metody odnowy użytków zielonych.
 • Jak ocenić wartość użytkową pastwiska (metody pomiarowe i szacunkowe).
 • Jak wykorzystać nadwyżki zielonki w sezonie pastwiskowym.

21:30 – 21:45

Sesja pytań

21:45

Zakończenie

Organizator zapewnia tłumaczenia symultaniczne dla wykładów anglojęzycznych.

Każdy uczestnik, będzie miał możliwość dostępu do nagrania spotkania. Dostęp do nagrania będzie płatny poprzez SMS PREMIUM (1zł +vat).

 

KUP BILET NA SPOTKANIE

Prelegenci:

Stuart i Jane Myers
Ich misją jest pomaganie koniom i ich właścicielom w wypracowaniu jak najlepszych warunków życia odpowiadających wymogom tych zwierząt.
Jane i Stuart poświęcili całe zawodowe życie koniom, ucząc się, jak najlepiej się nimi zajmować. Zdobywali wszelką dostępna wiedzę o nich i o środowisku, w którym żyją. Ich mentorami byli i są najlepsi koniarze, naukowcy i pochodzący z różnych zakątków świata eksperci zajmujący się środowiskiem naturalnym.
Taka droga trwa całe życie, wymaga zaangażowania, wyrzeczeń i poświęceń – ale Wy możecie skorzystać ze zdobytego przez Jane i Stuarta doświadczenia. Oni tę drogę pokonali, Wy nie musicie już tego robić.

www.equiculture.net

Jane Myers
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Walijskim (Wielka Brytania) na kierunku Hipologia.
Oprócz studiów w zakresie zachowań, żywienia, zdrowia i chorób koni, anatomii i fizjologii tych zwierząt oraz zarządzania biznesem konnym, prowadziła również prace badawcze w Królewskiej Szkole Weterynaryjnej w Edynburgu, które stanowiły podstawę jej pracy magisterskiej na temat zachowań pastwiskowych koni.
Posiada kwalifikacje instruktora certyfikowanego przez stowarzyszenie Horse Safety Australia. Przez wiele lat, zanim powróciła do Wielkiej Brytanii, była również członkiem zarządu tej organizacji.
W biznesie konnym działa już od ponad 45 lat (zarówno w Australii jak i w Wielkiej Brytanii).
Naucza jazdy konnej oraz zasad opieki nad końmi od ponad 40 lat, przez 7 lat robiła to w Glenormiston College (Uniwersytet w Melbourne) w ramach przedmiotów nauczanych na kierunku hipologia.
Podczas pracy w Glenormiston College reprezentowała Uniwersytet w Melbourne (w zakresie spraw związanych z hipologią) na spotkaniach centrum naukowego zajmującego się dobrostanem zwierząt Animal Welfare Science Centre .
Jeździ konno i startuje w zawodach w różnych dyscyplinach, w tym konnych rajdach długodystansowych, ujeżdżeniu, powożeniu, skokach przez przeszkody oraz zawodach w jeździe terenowej.

Stuart Myers
Stuart, wiążąc się z amazonką, związał swoje życie z końmi już ponad 40 lat temu. Studiował nauki społeczne, skupiając się w szczególności na pracy z młodzieżą i pracy społecznej.
Stuart potrafi patrzeć na świat z perspektywy, która różni się od tej, z której świat postrzega większość z nas.
Zaczął stosować swoje spostrzeżenia w opiece nad końmi i zarządzaniu ziemią rolną. Rzucił wyzwanie tradycyjnemu sposobowi utrzymania koni.
W tym celu stworzył instrument – system, który nazwał The Equicentral System. System ten uwzględnia dobrostan koni i prawidłowe (progresywne) zarządzanie ziemią. Stosowanie tego systemu skutkuje zmniejszeniem ilości czasu, wysiłku i pieniędzy poświęcanych przez właścicieli na zarządzanie infrastrukturą konną w porównaniu z bardziej tradycyjnymi systemami.
Kilka lat temu Stuart zrezygnował z wykonywanej dotychczas pracy i w pełni poświęcił się działalności w ramach Equiculture, wnosząc nowe pomysły i badając nowe możliwości.
W roku 2012, gdy Jane zachorowała (jeszcze nie w pełni wróciła do zdrowia) Stuart przejął prowadzenie prelekcji.
Od tamtej pory jest głównym prelegentem na spotkaniach zarówno w Australii jak i w Wielkiej Brytanii.
W ostatnim czasie Jane i Stuart oferują wykłady, kursy itd. w trybie online.
Stuart i Jane są współautorami książek.

Karin Leibbrandt, DVM
jest lekarzem weterynarii. Zajmuje się rehabilitacją i szkoleniem koni. Uczestniczyła w wielu szkoleniach organizowanych przez wiodących specjalistów i trenerów z całego świata. Jej celem jest poznawanie najlepszych dostępnych metod szkolenia koni sportowych, które jednocześnie pozwalają utrzymać konie w dobrym zdrowiu. Oprócz wyboru najtrafniejszych i najbardziej efektywnych praktyk wywodzących się z konwencjonalnej medycyny weterynaryjnej, medycyny alternatywnej i szkolenia koni, do swojej metody treningu koni włączyła też techniki wykorzystywane podczas rehabilitacji i stabilizacji kręgosłupa u ludzi.

Karin jest w pełni oddana pracy z końmi. Głównym jej celem jest wytrenowanie silnych i zdrowych koni sportowych, które prawidłowo reagują na polecenia jeźdźców, a dodatkowo robią to z radością i bez wysiłku. Chce ona, by jak najwięcej jeźdźców, począwszy od tych początkujących, a skończywszy na tych reprezentujących poziom Grand Prix, miało narzędzia umożliwiające takie szkolenie koni, które pomaga utrzymać je w dobrym zdrowiu i nie powoduje kontuzji. Jeźdźcy odgrywają w procesie szkolenia ogromną rolę, bowiem to od nich wszystko zależy.

www.kvapaardenrevalidatie.nl 4Dimension Dressage International www.internationaltraining.4dequitation.online 4DEquitation Online

Dr inż. Jacek Kostuch
jest ekspertem przyrodniczym oraz doradcą rolno-środowiskowym. Od 2009 roku wykonuje inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy przyrodnicze, raporty oddziaływania na środowisko na umowy o dzieło autorskie, oraz ekspertyzy przyrodnicze dla programów rolnośrodowiskowych. Od roku 2017 pracuje w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, gdzie zajmuje stanowisko starszego specjalisty.
Staże zawodowe odbywał m.in. w Anglii (kwalifikacja w konkursie NOT SITR przy współpracy z YFC Centre AFC w Kenilworth (produkcja roślinna) oraz w Szwajcarii w ramach współpracy Schweizerischer Bauernverband w Brug AG z SGGW AR w Warszawie (produkcja zwierzęca).
Naukowo związany z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, gdzie ukończył m.in. Zarządzanie i gospodarowanie środowiskiem. W roku 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – łąkarstwo na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Autor ponad 60 publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularnych.

Dr hab. inż. Wojciech Szewczyk
Profesor Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Agroekologii i Produkcji Rolniczej.
Łąkarz, którego większość pracy badawczej jest związana z trwałymi i przemiennymi użytkami zielonymi w aspekcie produkcyjnym i pozaprodukcyjnym. Obiektem jego zainteresowań naukowych są m.in. użytki zielone rejonów górskich, w tym funkcje produkcyjne łąk i pastwisk oraz ich pozaprodukcyjne „usługi ekosystemowe”.
Profesor Szewczyk posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, jest autorem i koordynatorem programów dydaktycznych, a także prowadzi je (m.in.: Przyrodnicza rola użytków zielonych, Gospodarka rolna w rejonach górzystych, Środowiskowe funkcje użytków rolnych, Utrzymanie terenów zielonych, Uprawa roślin pastewnych).